2

Generation Wealt, dokumentarvisning Generation Wealth

Hun har gjennom 25 år fotografert hvordan jakten på materielle goder og seksuell kapital har utviklet seg over tid, og over store deler av verden. Filmen er et postkort fra kanten av det amerikanske imperiet hvor hun har fanget et portrett av en materialistisk og image-besatt kultur. Hvorfor er vi i dag opptatt av rikdom og status mer enn noen gang før? I filmen viser hun hvorfor vi alltid vil ha mer, og hvor vi er på vei videre.

_
_
_